Praznjenje greznic

Praznjenje greznic zagotovo ni posel, ki bi bil prijeten, vsekakor pa je to delo, ki ga je treba opraviti, če želimo živeti v civilizirani družbi, kjer je poskrbljeno za odpadke in odpadne snovi vseh vrst, s tem pa skrbeti tako za čistočo okolja kot za zdravje prebivalstva. Greznice so namreč še vedno realnost marsikaterega naselja, tudi novejšega, saj v Sloveniji marsikje ni poskrbljeno za javno kanalizacijo. Seveda pa se pričakuje, da bo število greznic v prihodnjih letih pošteno upadlo, ker zakon predpisuje, da je te potrebno nadomeščati z malimi čistilnimi napravami, ki so veliko bolj sodobne in boljše za predelavo odpadnih voda kot greznice.

praznjenje-greznic Continue reading

Odvoz fekalij

Primerne bivalne razmere so osnovna človeška potreba in imajo pomembno vlogo pri preprečevanju bolezni. Brez stranišč in odtokov se razne okužbe izredno hitro prenašajo iz človeka na človeka. Omrežje za odstranjevanje človeških fekalij je torej izrednega pomena. Fekalije so namreč eden izmed najpogostejših virov okužb, če ni za to primerno poskrbljeno. Določene bolezni v preteklosti, kot so na primer kolera in tifus, so bile posledica razpok v kanalizacijskih ceveh, zaradi katerih so odplake prišle v pitno vodo.odvoz fekalij Continue reading

Pregled kanalizacije s kamero

Kanalizacija je nekakšno zbirališče vseh odpadkov, ki jih ljudje povzročimo zaradi bivanja. Navadno se v kanalizacijo stekajo fekalije iz straniščne školjke. Vsako stanovanje oziroma zgradba ima straniščno školjko, kamor ljudje hodimo in opravljamo potrebe. Ravno zaradi tega je potrebno imeti zbirališče vseh teh, tako imenovanih ‘človeških odpadkov’ v kanalizaciji. Večja mesta in bolj urbana območja že imajo urejene komunalne odplake medtem, ko je potrebno pri bolj odročnih mestih še vedno inštalirati oziroma vgraditi greznico.

pregled kanalizacije s kamero

Continue reading

Čiščenje kanalizacije

 

V vsakem gospodinjstvu dnevno nastaja ogromno odpadnih voda, ki nemalokrat povzročijo številne nevšečnosti kot so npr. zamašene odtočne cevi. Najpogosteje se zamašijo odtočne cevi v kuhinji in kopalnici. V kuhinji predvsem zaradi maščob in olj ter ostale nesnage, ki se zliva v kuhinjski lijak in s tem posledično tudi v odtok. V kopalnici pa do zamašitve pogosto pride zaradi drugih nečistoč kot so npr. lasje in dlake. Prav tako je potrebno biti pozoren tudi na odtoke pralnih in pomivalnih strojev, saj do zamašite pogosto pride tudi pri le-teh.

čiščenje-kanalizacije Continue reading