Category Archives: Odvoz

Odvoz fekalij

Primerne bivalne razmere so osnovna človeška potreba in imajo pomembno vlogo pri preprečevanju bolezni. Brez stranišč in odtokov se razne okužbe izredno hitro prenašajo iz človeka na človeka. Omrežje za odstranjevanje človeških fekalij je torej izrednega pomena. Fekalije so namreč eden izmed najpogostejših virov okužb, če ni za to primerno poskrbljeno. Določene bolezni v preteklosti, kot so na primer kolera in tifus, so bile posledica razpok v kanalizacijskih ceveh, zaradi katerih so odplake prišle v pitno vodo.odvoz fekalij Continue reading