Čiščenje kanalizacije
13. aprila, 2021
Pokaži vse

Odvoz fekalij

Primerne bivalne razmere so osnovna človeška potreba in imajo pomembno vlogo pri preprečevanju bolezni. Brez stranišč in odtokov se razne okužbe izredno hitro prenašajo iz človeka na človeka. Omrežje za odstranjevanje človeških fekalij je torej izrednega pomena. Fekalije so namreč eden izmed najpogostejših virov okužb, če ni za to primerno poskrbljeno. Določene bolezni v preteklosti, kot so na primer kolera in tifus, so bile posledica razpok v kanalizacijskih ceveh, zaradi katerih so odplake prišle v pitno vodo.Človeške fekalije namreč vsebujejo bakterije in viruse, ki povzročajo razne nalezljive bolezni. V današnjem času je za skladiščenje in odvoz fekalij ustrezno poskrbljeno – vsaka stanovanjska stavba mora imeti greznico, v katero se stekajo fekalije ali pa malo čistilno napravo, v kateri se fekalije predelajo. Pri tem se voda 90% očisti. To vodo lahko zajamemo v zbiralnike ter po potrebi uporabimo za pranje avtomobilov, zalivanje vrtov in gredic in podobno. Lahko pa se tudi spusti v reko ali bližnji potok. Usedlino je potrebno enkrat v treh letih odpeljati. V večjih naseljih ali mestih je to urejeno z javno kanalizacijo – to je sistem, ki vodi od uporabnika do čistilne naprave. Odvoz fekalij je storitev,  katero opravljajo podjetja, ki imajo registrirane komunalne storitve, lahko so to javna ali zasebna podjetja. Ravnanje z izčrpanimi fekalijami je določeno in urejeno z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Tak odlok sprejme vsaka občina.

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki, med njimi tudi ravnanje s fekalijami, sprejme Občinski svet občine na svojih sejah, in sicer na podlagi zakona o lokalni samoupravi,  zakona o varstvu okolja,  zakona o prekrških ter statuta Občine. Tak odlok določa vse o odpadkih, in sicer kako se zbirajo, kako odvažajo, kam odlagajo, kako se take storitve obračunavajo in zaračunavajo, pa tudi določene so kazni za prekrške pri nepravilnem prevažanju ter odlaganju odpadkov. Za okolju neškodljivo ravnanje s takimi odpadki je odgovorna občina, izvajalci javne službe za ravnanje z odpadki, pa tudi pravne in fizične osebe. Fekalije ter usedline iz čistilnih naprav spadajo med tekoče odpadke. Za pravočasno izpraznitev greznice in fekalij, je odgovoren lastnik objekta z greznico oz. čistilno napravo. Odvoz se lahko opravi le v zaprtih cisternah oz. s posebej urejenimi vozili. Odvaža se v večje čistilne naprave. Pri odvozu in odlaganju fekalij nastanejo tudi določeni stroški, ki jih po navadi nosi uporabnik storitev. Nadzor nad pravilnim izvajanjem storitev odvoza fekalij opravljajo komunalni redarji občin, poleg njih pa še izvajalci javnih služb za ravnanje z odpadki ter pristojne inšpekcijske službe. Z denarno kaznijo se kaznuje neupoštevanje odloka oz. v kolikor se ne ravna s tekočimi odpadki tako, kot je določeno v odloku. Prav tako se kaznuje tudi neredno in ne pravočasno praznjenje greznice ter v kolikor se ne odvaža fekalij z ustreznimi pripravami ter na nepravilno deponijo.

Zato poskrbite za čistejše in zdravju prijaznejše okolje.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja