Category Archives: Čiščenje in sanacija

Praznjenje greznic

Praznjenje greznic zagotovo ni posel, ki bi bil prijeten, vsekakor pa je to delo, ki ga je treba opraviti, če želimo živeti v civilizirani družbi, kjer je poskrbljeno za odpadke in odpadne snovi vseh vrst, s tem pa skrbeti tako za čistočo okolja kot za zdravje prebivalstva. Greznice so namreč še vedno realnost marsikaterega naselja, tudi novejšega, saj v Sloveniji marsikje ni poskrbljeno za javno kanalizacijo. Seveda pa se pričakuje, da bo število greznic v prihodnjih letih pošteno upadlo, ker zakon predpisuje, da je te potrebno nadomeščati z malimi čistilnimi napravami, ki so veliko bolj sodobne in boljše za predelavo odpadnih voda kot greznice.

praznjenje-greznic Continue reading

Čiščenje kanalizacije

 

V vsakem gospodinjstvu dnevno nastaja ogromno odpadnih voda, ki nemalokrat povzročijo številne nevšečnosti kot so npr. zamašene odtočne cevi. Najpogosteje se zamašijo odtočne cevi v kuhinji in kopalnici. V kuhinji predvsem zaradi maščob in olj ter ostale nesnage, ki se zliva v kuhinjski lijak in s tem posledično tudi v odtok. V kopalnici pa do zamašitve pogosto pride zaradi drugih nečistoč kot so npr. lasje in dlake. Prav tako je potrebno biti pozoren tudi na odtoke pralnih in pomivalnih strojev, saj do zamašite pogosto pride tudi pri le-teh.

čiščenje-kanalizacije Continue reading